Blog

ArchiCAD Thai Society / Article  / งานระบบจบที่ CADEWA ปิดจ๊อบง่าย ได้งานไวในยุค BIM

งานระบบจบที่ CADEWA ปิดจ๊อบง่าย ได้งานไวในยุค BIM

 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในยุคที่การออกแบบงานทางด้านการก่อสร้าง เริ่มจากการเขียนแบบประกอบด้วยทัศนียภาพตามจินตนาการของผู้ออกแบบ เพื่อนำเสนอต่อเจ้าของงานหรือที่เรียกกันว่า Owner เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 จนถึงยุคปัจจุบันที่ใช้ CAD มาช่วยในการทำงานการออกแบบและแสดงภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยเครื่องมือสร้างภาพเสมือนจริงให้เข้าถึงความละเอียดของเนื้องานมากขึ้น ซึ่งในระยะต่อมา BIM ก็เข้ามาทำงานด้วยภาพอาคาร 3 มิติ เสมือนจริงที่มีข้อมูลบรรจุอยู่ใน Model ทำให้วิธีการทำงานจากเดิมเริ่มเปลี่ยนไป และผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงเนื้องานที่ประกอบกับข้อมูลของอาคารที่ชัดเจนมากขึ้น วิธีการก่อสร้าง การนำอาคารไปจัดการหลังการก่อสร้าง เป็นเนื้อหาที่ต้องนำมาพิจารณาตั้งแต่เริ่มการออกแบบตลอดไปถึงการก่อสร้างงานจริง

cadewa_17_01_01

ต่อมาเมื่อความต้องการงานทางด้านการออกแบบและก่อสร้างของ BIM เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้จากการรับสมัครงานของบริษัทออกแบบและก่อสร้างต่างๆ ที่เน้นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ทางด้าน BIM ตั้งแต่เพิ่งเริ่มใช้งานถึงผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว แสดงให้เห็นว่ามีการสร้างทีมสำหรับการทำงานด้านนี้ในสำนักงานต่างๆ มากขึ้น ซึ่งงานเขียนแบบเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถในการใช้เครื่องมือและประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการทำงานทั้งหมดในการผลิตแบบงานที่สมบูรณ์ในยุค BIM

cadewa_17_01_02

ซึ่งโปรแกรม CADEWA  เป็นซอฟต์แวร์ BIM ช่วยในออกแบบและเขียนแบบงานระบบ MEP หรือ M&E จะประกอบไปด้วย งาน Mechanical งาน Electrical งาน Plumbing อีกทั้งยังสามารถขึ้นงาน Building เองได้เพื่อเป็น Guideline ในการ Combine งานระบบต่างๆ และสามารถถอดปริมาณวัสดุได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนตรงตามแบบงาน ซึ่งช่วยลดการสูญเสีย ทั้งนี้ขอยกตัวอย่างผู้ใช้ CADEWA ในการทำงานจริงเพื่อเสนองานกับ Owner อย่าง บริษัท Power Cogeneration Expert ว่าเขาใช้งานอย่างไร เพื่อให้ตอบสนองกับการตัดสินใจของ Owner ในการจ้างทำงานในปัจจุบัน

cadewa_17_01_03

บริษัท Power Cogeneration Expert จำกัด ทำธุระกิจทางด้านรับเหมาก่อสร้าง ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ทั้งงานทางด้านอาคาร และงานระบบประกอบอาคาร ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กระบวนการทำงานเพื่อเสนองานกับ Owner ในประเทศลาว

  1. งานต้องเสร็จในระยะเวลาอันสั้น >> ต้องออกแบบ Drawing ในเวลาอันสั้น
  2. Owner ดูแบบไม่เป็น >> ต้องออกแบบให้ Owner เห็นภาพการก่อสร้างงานจริง

cadewa_17_01_04

หลักจากที่เสนองานกับ OWNER  ได้รับการว่าจ้าง ก็ได้นำแบบก่อสร้าง 2D ที่เสนอไปก่อนหน้านี้ มาเขียนลงใน โปรแกม CADEWA เพื่อแปลงเป็น 3D แล้วจึงเขียนงานระบบเข้าไป

cadewa_17_01_05

อีกทั้งยังใช้โปรแกรม CADEWA ในการคำนวณค่า Flow ของลม และน้ำ ในการทำ Project  เพื่อให้งานที่ออกมาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

cadewa_17_01_06

จากความผิดหวังที่เคยใช้ซอฟต์แวร์ BIM ทางด้านงานระบบโปรแกรมหนึ่ง ที่ค่อนข้างยุ่งยากและไม่ประสบความสำเร็จ และคิดอยากจะกลับมาใช้อีกครั้ง จึงนั่งค้นหาทาง Internet และได้เจอกับโปรแกรม CADEWA เลยลองมาอบรมการใช้งานหนึ่งวัน และได้นำกลับมาใช้ขึ้นงานจริงจนประสบความสำเร็จอีกครั้ง

SUPPACHAI AEC/3D