Blog

ArchiCAD Thai Society / Article  / ระบบงานไฟฟ้ากับงานออกแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม CADEWA

ระบบงานไฟฟ้ากับงานออกแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม CADEWA

งานด้านสาธารณูปโภคนับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับอาคารบ้านเรือนทั่วไป ได้แก่ ระบบไฟฟ้า และระบบน้ำประปา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันการวางระบบไฟฟ้า รวมทั้งการเดินสายไฟอย่างประณีตและถูกหลักจะให้ความปลอดภัย ความสะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัย

ในสมัยก่อนการเดินสายไฟมักจะใช้วิธีเดินสายลอยตามผนังอาคาร ขณะที่การเดินท่อน้ำจะเดินท่อลอยตามขอบพื้นและขอบผนัง

เมื่อใช้งานไปหากเกิดการชำรุดเสียหายขึ้น การตรวจสอบและการซ่อมแซมก็สามารถทำได้ไม่ยาก แต่ในปัจจุบันบ้านเรือนสมัยใหม่ รวมถึงอาคารและสาธารณูปภาคต่างๆ มีความพิถีพิถันในด้านความสวยงามมากขึ้น การเดินสายไฟมักจะใช้วิธีเดินสายร้อยท่อ ซึ่งฝังอยู่ภายในผนังหรือเหนือเพดาน เพื่อซ่อนความรกรุงรังของสายไฟ การเดินสายไฟแบบฝังนี้แม้จะเพิ่มความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ตัวบ้าน อาคารและสาธารณูปภาคต่างๆ แต่ก็มีข้อเสียแฝงอยู่เพราะถ้าเกิดปัญหาไฟช็อต ไฟรั่ว ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพ การติดตั้งอย่างผิดวิธี หรือการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้งานก็ตาม

ด้วยโปรแกรม CADEWA ในการออกแบบระบบไฟฟ้าสามารถออกแบบได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการนำอุปกรณ์หรือสายไฟมาวางในแบบงาน เพราะโปรแกรม CADEWA มีอุปกรณ์มาให้ประมาณ 3,000 กว่ารายการ รวมถึงชนิดของสายไฟฟ้า และชนิดท่อต่างๆ ก็มีมาให้ด้วยเช่นกัน ผู้เขียนแบบหรือผู้ออกแบบสามารถเลือกหยิบมาใช้ได้ตามต้องการ หากอุปกรณ์หรือชนิดของสายที่ไม่มีในโปรแกรมสามารถสร้างขึ้นมาเองได้หรือแอดเพิ่มเข้าไปเพิ่มได้อีกด้วย

ซึ่งเมื่อทำการออกแบบเขียนแบบเสร็จอุปกรณ์ และ Materials ชนิดของสายต่างๆ ที่ป้อนลงไปในแบบนั้น สามารถถอดออกมาในรูปแบบของ Excel เพื่อให้นำไปใช้ในการทำงานต่อได้อีกด้วย อาทิ การใส่ราคาของ เป็นต้น

และด้วยโปรแกรม CADEWA เป็น Software BIM (Building Information Modeling) ในการทำงานนั้นก็จะช่วยให้สะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำงานได้หลายขั้นตอน เช่น การขึ้น 3D Model, ฉายภาพเป็น 2D, ภาพตัด และอื่นๆ ที่ดีไปกว่านั้นสามารถลดปัญหาหน้างาน และเห็นปัญหาที่เกิดการก่อสร้างงานจริง ตลอดจนไปถึงลดเวลาพร้อมทั้งต้นทุนในการก่อสร้างด้วย สำหรับการใช้โปรแกรมก็ไม่ยากอย่างที่คิด สามารถศึกษารายละเอียดหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมโปรแกรม CADEWA ได้ที่นี่ครับ : http://www.applicadthai.com/cadewa/

 

SUPPACHAI