Blog

ArchiCAD Thai Society / Article  / เขียนแบบก่อสร้างการนำเสนอผ่าน App แบบมืออาชีพ

เขียนแบบก่อสร้างการนำเสนอผ่าน App แบบมืออาชีพ

ในยุคที่มีการแข่งขันสูงคู่แข่งทางการตลาดก็มีมากมาย ดังนั้นการทำงานจึงต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเข้ามาช่วยให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ นอกจากปัจจัยเรื่องของคนก็ต้องอาศัยปัจจัยของเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานมีประสิทธิภาพ หากพูดถึงในสายอาชีพของสถาปนิกและวิศวกรที่จำเป็นต้องออกไปทำงานหน้าไซต์อยู่เป็นประจำ การทำงานที่ต้องออกไปนอกสถานที่ก็มีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องของไฟล์งานที่ไม่อัปเดต การมองภาพไฟล์แบบไม่ชัดเจน การสื่อสารไปถึงลูกค้า หรือผู้ประสานงานหน้าไซต์งานไม่ตรงกัน คุณสามารถที่จะหมดปัญหาเหล่านี้ไปได้เพียงดาวน์โหลด Application BIMx

ArchiCAD BIMx คือ เครื่องมือในการนำเสนองานระบบ 3 มิติ และ 2 มิติ ที่ทำงานได้ดีและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แบบของงาน 3D Models และงานเขียนแบบก่อสร้างโดยการนำเสนอผ่าน BIMx ที่สามารถมองเห็นแบบทั้งหมดได้ โดยการทำงานผ่านระบบปฎิบัติการ iOS, Android, Mac OS X และ Microsoft Window การทำงานของ BIMx เปรียบเสมือนกับการเล่นเกมชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจ้าง, งานโครงสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถใช้งานโดยการเดินดูโดยรอบอาคารได้อย่างอิสระ ทั้งงาน 3 มิติ และ 2 มิติ ซึ่งผลดี คือ สามารถตรวจสอบความแม่นยำของแบบที่ก่อสร้าง และแบบที่เขียนไว้แล้วได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม ArchiCAD ไว้ในเครื่อง

 

BIMx มี 2 ชนิด คือ BIMx Free และ BIMx Pro การทำงานของ BIMx Pro ที่นอกเหนือขึ้นมาคือ

  • การแยกแยะและแก้ไข จุดที่ผิดพลาด
  • มีไม้บรรทัดในการวัดพื้นที่ โดยรอบตามจุดต่างๆ ที่ต้องการโดยหน่วยที่ได้จะเป็น ตรม.
  • การปริ้นแบบจากหน้างาน

Cloud Storage Access การนำไฟล์ไปเก็บไว้เป็น Cloud เพื่อง่ายต่อการ Download File งานได้สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Drive, Dropbox, iCloud เป็นต้น

 

Custom Element Info Sets สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลของแบบได้ การตั้งค่าจะตั้งค่าก่อนที่จะส่งค่าทั้งหมดออกสู่ BIMx ยกตัวอย่างเช่น ต้องการให้แสดงรายละเอียดของประตูหน้าต่าง, Website, ราคา หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการให้แสดงใน BIMx สามารถกรอก Address Website ที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ และในส่วนของการตั้งค่า Information เป็นประโยชน์มากสำหรับ การค้นหา Website ของผู้ผลิต หรือการเข้าถึง Website ของผลงานนั้นๆ

 

 

Orientation Labels เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยการแสดงตำแหน่งของ Zone ของ BIMx ที่สามารถกลับไปดูงานในส่วนนั้นได้จากงานแบบแปลน Drawing and Document

Air Print Support เป็นอีกหนึ่ง Function ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้การทำงานสะดวกสบายมากขึ้น สามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ สามารถสั่งงานการปริ้นได้จาก BIMx ผ่าน Application ได้เลย เป็นการทำงานที่สะดวกสบายและตอบโจทย์การทำงานที่ทันสมัย สำหรับการทำงานที่มีการแข่งขันและชั่วโมงที่เร่งด่วน

Credit: https://www.youtube.com/watch?v=0pM_PL2eNjA

Measure Area เป็นเครื่องมือการวัดหาพื้นที่ ใน BIMx Pro ประโยชน์ของเครื่องมือ Measure คือ สามารถวัดพื้นที่ออกมาได้ ไม่ว่าความยาว ความกว้าง หรือแม้กระทั้งพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่ โดยหน่วยที่ได้จะเป็น ตรม. ทำให้การตรวจสอบแบบและการก่อสร้างหน้างาน ถูกต้องและเช็คระยะได้แม่นยำมาก ลดปัญหาความผิดพลาดระหว่างการเขียนแบบ กับการก่อสร้างหน้างานจริงได้มากยิ่งขึ้น

Credit: https://www.youtube.com/watch?v=ZgKxq6dHSZU

นอกจากการทำงานใน 3 มิติ แล้วในส่วนของแบบแปลน หรืองานเอกสาร ก็สามารถแสดงได้เช่นเดียวกันกับการทำงานของแบบใน 2 มิติ โดยที่สามารถแยกแบบได้เป็นแต่ละประเภท ตัวอย่างเช่น งานของแบบสถาปัตยกรรม, งานโครงสร้าง, งานระบบท่อและประปา ซึ่งการเปิดแบบแต่ละประเภทของจะสัมพันธ์กับงานส่วน 3 มิติ ของ BIMx ด้วยเช่นกัน

รูปตัวอย่าง แสดงการทำงานในหน้า 3 มิติ และ 2 มิติ

BIMx สามารถเก็บงานไว้บน Cloud ได้ โดยการนำไฟล์ไปฝากและ Download อีกครั้งมาเก็บไว้ใน Smart Phone or Tablet ซึ่ง Graphisoft ArchiCAD มีเว็บรองรับการเก็บไฟล์ “bimx.grahisoft.com “

เรียบเรียงโดย น.ส. สุดารัตน์  ทิพย์ทวีชัย

Technical Support Architect ArchiCAD