Blog

ArchiCAD Thai Society / Article  / ใช่จะหากันง่าย..กว่าจะได้ BIM Manager หรือ BIM Officer

ใช่จะหากันง่าย..กว่าจะได้ BIM Manager หรือ BIM Officer

recruit

ในปัจจุบันเป็นที่รู้กันดีว่าเทคโลยี BIM : Building Information Modeling เข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของวงการออกแบบและก่อสร้าง จึงส่งผลให้ตำแหน่งบางตำแหน่งหายไปและเกิดเป็นตำแหน่งใหม่ขึ้นมา เช่น จากเมื่อก่อนอาจจะมีตำแหน่ง CAD Manager แต่ในปัจจุบันตำแหน่งก็เปลี่ยนผันไปตามเทคโลยีเกิดเป็นตำแหน่ง BIM Manager เป็นต้น สำหรับ HR ซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องค้นหาทรัพยากรบุคคลเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ให้กับองค์กรในตำแหน่งต่างๆ นั้น สำหรับตำแหน่ง BIM Manager ไม่ว่าจะคัดจากพนักงานเก่า หรือหาพนักงานใหม่ ก็ไม่ใช่จะหากันได้ง่ายๆ เลย

ในแง่ของทางธุรกิจและการบริหารทรัพยากรบุคคลเเล้ว การที่รักษาพนักงานเก่าที่มีความสามารถไว้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์องค์กร และเป็นลักษณะพื้นฐานทางด้านสังคมอยู่เเล้ว แต่ถ้ามองในอีกมุมนึงการที่เรารับพนักงานใหม่ที่มีประสบการณ์โดยตรงเข้ามาก็เป็นอีกวิธี่หนึ่งที่ลดการสุ่มเลือกทักษะของพนักงานเก่า เพราะบางคนที่ทำงานตำแหน่งเดิม ยกตัวอย่างเช่น การคัดเลือกผู้เข้าสมัครที่มาจากบริษัทที่เน้น BIM อยู่แล้วมาถึง 1-2 ปี ก็อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าคนที่ทำงานแบบเดิมเป็นเวลา 5 ปีก็ได้

bim_manager

ประเด็นหลักที่ใช้เกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเก่าเพื่อทำตำแหน่งใหม่ คือ

  • พนักงานอาวุโสยังไม่รู้ว่าทักษะของตำแหน่ง BIM Manager นั้นควรเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง จึงไม่สามารถกำหนดมาตราฐานเพื่อมาวัดระดับความสามารถคนที่จะเข้ามาใหม่ได้
  • บางบริษัทไม่มีมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานที่มีประสบการณ์โดยตรง รวมถึงยังไม่มีมาตรฐานการวัดระดับความสามารถของพนักงานที่แน่ชัด

ส่วนใหญ่พนักงาน BIM ที่จะย้าย หรือเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยๆ ก็อาจจะด้วยเหตุผล 3 ประการ ดังนี้

ประการแรก พวกเขาอาจจะเข้ามาทำงานในบริษัทที่ยังตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนเป็น BIM ไม่ชัดเจน ทำให้พวกเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากไม่สามารถที่จะซื้อซอฟต์แวร์ที่จำเป็น ขาดการอบรมทักษะ และการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอให้กับเจ้าหน้าที่หรือทีมงานผู้ที่พร้อมจะเข้ามาเปลี่ยนระบบการทำงานเดิมให้เป็น BIM จึงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้

ประการที่สอง ประการนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องปกติทั่วไปสักเท่าไรที่คนที่ประสบความสำเร็จจากการที่ใช้ BIM เเล้วต้องผ่านอะไรยุ่งยากมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบตรวจวัดมาตรฐานต่างๆ ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปในตำแหน่งที่สบายใจกว่ายุ่งยากน้อยกว่า

ประการที่สาม เมื่อองค์กรเกิดความคาดหวังที่สูง แต่พวกเขาไม่สามารถที่จะทนแรงกดได้ ก็อาจจะเลือกที่จะลาออกแทนการที่จะกระตือรือร้น เพื่อจัดการปัญหากับความคาดหวังนั้น

เพื่อเลี่ยงปัญหาทั้ง 3 ประการนี้ที่องค์กรจะต้องเจอ ฝ่ายจัดหาทรัพยากรบุคคลจึงควรตรวจสอบความต้องการของทั้งสองฝ่ายให้เข้าใจตรงกันถึงข้อจำกัดต่างๆ เพื่อที่จะได้จัดหาพนักงานที่มีทักษะที่ตรงกับความต้องการขององค์กร  ประเด็นสำคัญที่สุดในการหาพนักงาน BIM คือ ทักษะการเป็นผู้จัดการที่ดีด้วย เพราะเราสามารถปั้นให้พนักงานธรรมดาเติบโตเป็น BIM Manager ได้ในอนาคต

ส่วนใหญ่แล้วคนที่มีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ BIM จะเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการก่อสร้าง ทำให้บริษัทสถาปนิกหลายๆ แห่งพยายามที่จะใช้สถาปนิกเดิมๆ มารับบทบาท BIM Officer หรือ BIM Manager แทน แต่นั้นเป็นการเพิ่มภาระให้เขามากเกินไป ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะทำไม่ได้ เพียงแต่องค์กรต้องมีนโยบายที่ชัดเจนลงไปให้พวกเขาได้ฝึกอบรมทักษะต่างๆ ตามเกณฑ์ ตามมาตรฐาน รวมถึงทักษะการเป็น BIM Manager ด้วย ถึงแม้ว่าในช่วงที่เริ่มต้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นและเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบ้าง แต่มันจะช่วยทำให้คนที่ทำงานในส่วนของ BIM ด้านการก่อสร้างสามารถเข้าใจในกระบวนการของฝ่ายส่งมอบโครงการได้ เพราะทั้งหมดพูดภาษาเดียวกันนั่นก็คือ ภาษา BIM

ที่มา: http://www.bimplus.co.uk/management/bim-ma6nager-ro8le-evo5lving/