Blog

ArchiCAD Thai Society / Article  / 6 ข้อดี มากกว่าที่คุณคิดหากใช้เทคโนโลยี BIM

6 ข้อดี มากกว่าที่คุณคิดหากใช้เทคโนโลยี BIM

6-bim_1

บทความนี้เราจะมาแนะนำถึงปัจจัยหลักที่จะบอกว่า เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) นั้นส่งผลให้กับงานออกแบบของเราได้อย่างไรบ้าง โดยไม่ต้องนึกว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหน หรือลูกค้าเจาะจงให้ใช้หรืออะไร เพียงเรามาตระหนักดูว่ามันจะคุ้มค่าจริงหรือเปล่านะ? โดยลองนึกถึง 6 ปัจจัยดังต่อไปนี้ ที่เป็นความสามารถของ BIM ว่าถ้าเปลี่ยนมาใช้แล้วจะช่วยเรื่องใด และเป็นประโยชน์อย่างไร

1 ลดการสูญเสียมากขึ้น ด้วยกระบวนการออกแบบในกระบวนของ BIM นั้น ให้ความสำคัญต่อการใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่เป็นข้อมูลขยะ จึงทำให้ลดการเกิดข้อมูลขยะจากระบบเดิมลงไปได้ ไม่ใช่เพราะเรากำจัดของเสียออกไป แต่มันเป็นการไม่สร้างข้อมูลเสียขึ้นมานั่นเอง ทำให้เราสามารถลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียไปได้

2 เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยี BIM ทำให้เราสามารถมองเห็นภาพที่เป็นแบบสามมิติ ส่งผลให้เราสามารถคาดการณ์ภาพการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นก่อนได้ที่จะทำการก่อสร้างจริง และมีความแม่นยำสูง เชื่อถือได้

3 สร้างความมั่นใจให้นักออกแบบได้มากขึ้น ด้วยลักษณะโครงการที่เป็นรูปแบบของข้อมูลกราฟิกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบสามมิติ ช่วยให้นักออกแบบมีความมั่นใจมากในการนำเสนอ

6 ข้อดี มากกว่าที่คุณคิดหากใช้เทคโนโลยี BIM 4 สื่อสารกันได้เข้าใจมากขึ้น ด้วยข้อมูลที่ใส่ลงไป และรูปแบบการนำเสนอที่เป็นแบบสามมิติจึงช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น สามารถมองภาพได้ชัดเจนขึ้นระหว่างทีมงานออกแบบไปจนถึงทีมงานก่อสร้างโครงการ และเจ้าของโครงการ

5 มีความเข้าใจกันมากขึ้น เนื่องด้วยเทคโนโลยี BIM นำแต่ละสาขาวิชาที่อยู่ในขั้นตอนการออกแบบและกระบวนการก่อสร้างให้มาเกี่ยวข้องกันมากที่สุด ทำให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพ และสามารถตรวจสอบ ตลอดจนปรับส่วนที่จะทำให้การดำเนินงานมีความเร็วเพิ่มขึ้น ทำให้จบงานได้ในเวลาที่เร็วขึ้นด้วย

6 มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากโดยปกติหากหนึ่งโครงการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ BIM คุณอาจจะต้องใช้จำนวนบุคลากรเพิ่มตามจำนวนซอฟต์แวร์ หากคุณมีโครงการขึ้นพร้อมกันนั่นหมายถึงคุณจะต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรขึ้นมา หากมองในเรื่องของความคุ้มค่าแล้ว เราสามารถใช้จำนวนบุคลากรเท่าเดิมได้ในโครงการที่เพิ่มขึ้น โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ เรียนรู้ และใช้ซอฟต์แวร์ BIM

bim-services

จากบทความจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี BIM สามารถเข้ามาช่วยให้งานดีขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีอีกหลายๆ ปัจจัยที่จะต้องศึกษาสำหรับท่านที่ต้องการจะเริ่มต้นใช้ BIM อย่างจริงจัง แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าแค่เอาซอฟต์แวร์มาติดตั้งแล้วจะใช้ได้เลย ซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ผิด คุณต้องมีความพร้อม อีกทั้งควรมีที่ปรึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้และใช้ได้อย่างยั่งยืน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับ BIM #ArchiCADBIM

bim-services_02