Blog

ArchiCAD Thai Society / Article  / ArchiCAD กับการวางผังโรงงาน

ArchiCAD กับการวางผังโรงงาน

การวางผังโรงงาน หมายถึง งานหรือแผนการในการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุต่างๆ ที่จำเป็นในกระบวนการผลิต ภายใต้ข้อจำกัดของโครงสร้าง และการออกแบบของอาคารที่มีอยู่ เพื่อทำให้การผลิตมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลังจากที่เลือกทำเลที่ตั้งโรงงานแล้ว จึงเริ่มวางแผนการจัดวางแผนผังโรงงานเพื่อที่จะสามารถใช้พื้นที่ในโรงงานที่มีอย่างจำกัดให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่ขาดช่วง

โดยสามารถใช้โปรแกรม BIM เช่น โปรแกรม ArchiCAD ในการวาง Layout จัดวางพื้นที่ คำนวณพื้นที่และจำลองทิศทางแสงแดด ข้อดีของโปรแกรม คือ สามารถวาง Layout ในแปลน 2D แล้วได้ Model 3D อัตโนมัติ การปรับเปลี่ยนง่าย แก้ไขได้รวดเร็ว ถอดปริมาณพื้นที่อัตโนมัติ และสามารถ Walk to เดินเข้าไปดูในพื้นที่และวัดความกว้าง, ยาว,สูง ได้เสมือนจริง เพื่อประเมินและวิเคราะห์การออกแบบได้อย่างเหมาะสม

article-con_16_11_01

article-con_16_11_02

วัตถุประสงค์ในการวางผังโรงงาน

โรงงานที่มีการวางผังที่ดีย่อมได้เปรียบ เพราะยังส่งผลถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าความปลอดภัย ช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยในด้านอื่นๆ อีก เช่น

  1. ลดระยะทางและเวลาการเคลื่อนย้ายวัสดุ
  2. ช่วยทำให้วัตถุเดินไหลไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่นพร้อมทั้งขจัดปัญหาเกี่ยวกับการทำงานที่มีมากเกินไป
  3.   เพื่อสะดวกในการดำเนินงาน โดยแบ่งเนื้อที่ภายในโรงงานให้เหมาะสม เช่น ช่องทางเดินพื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่พักวัตถุดิบและจุดปฏิบัติงาน หรือพักชิ้นงานที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป
  4.   ขจัดสิ่งรบกวนการสั่นสะเทือนของพื้นที่ฝุ่นละออง ความร้อน กลิ่นการถ่ายอากาศ เป็นต้น
  5.   จัดแผนงานต่างๆ ให้ทำงานในกรอบความรับผิดชอบชัดเจนให้เอื้อต่อกระบวนการผลิตและง่ายต่อการควบคุม
  6. จัดวางพื้นที่ให้มีประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่ควรให้พื้นที่ว่างเปล่า หรือสูญเปล่ามากเกินไป
  7. ลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ และสร้างความปลอดภัยให้กับคนงาน

article-con_16_11_03

article-con_16_11_04

article-con_16_11_05

article-con_16_11_06

 

ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผู้วางผังโรงงานทุกคนคาดหวัง หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์ของการวางผังโรงงาน การที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็คือ การวางผังโรงงานของผู้วางผัง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนพยายามร่วมกันคิด และหาแนวทางให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือในการช่วยด้านการออกแบบ โปรแกรม BIM ที่จะช่วยในการจัดวางผังทำให้เห็นภาพเสมือนจริงและได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น โปรแกรม ArchiCAD เป็นต้น

Cr: www.oknation.net/blog/uriyalanews

By: Nirut A/E/C 3D