Blog

ArchiCAD Thai Society / Article  / CADEWA Real Easy Inspection

CADEWA Real Easy Inspection

เมื่อโลกที่กำลังหมุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จะพบว่าคนไทยกลับปรับตัวช้ามากๆ เพราะส่วนใหญ่แล้วจะหันหลังให้กับเทคโนโลยี และยึดติดกับสิ่งเดิมๆ ที่เคยชินหรือเคยทำ ถ้าวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วยังนั่งทำงานเหมือนอยู่นั้น ไม่ลืมตามามองโลกที่กำลังหมุนอยู่ เราอาจจะตามไม่ทันกับระบบเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่เรื่อยๆ จนเข้ายุคที่เรียกว่า 4.0 เอาแค่ง่ายๆ ยกตัวอย่างเช่น จากการที่เรานั่งเขียนแบบ 2 มิติ ด้วย CAD ทีละด้านนั้นมันอาจทำให้เสียเวลาไม่มากก็น้อย จะดีกว่าไหมถ้าเราจะเขียนแบบ 3 มิติ ครั้งเดียวแล้วออกมาครบทุกด้านทันที อีกทั้งยังเห็นงานก่อนการก่อสร้างจริง แล้วก็ลดปัญหาหน้างานให้อีกด้วย

ที่จริงแล้วไม่ได้บอกว่า 2  มิติ  ที่เขียนด้วยโปรแกรม CAD ไม่ดี แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราทำงานครั้งเดียวแล้วจบกับระบบ BIM (Building Information Modeling) ด้วยโปรแกรม CADEWA ซึ่งเป็น Software ที่เน้นการเขียนงานระบบอาคารโดยเฉพาะ ดีกว่าที่เราจะมานั่งทำงานหลายๆ รอบ

ซึ่งในงานออกแบบและเขียนแบบปัจจุบัน จะมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับงานนั้นๆ เพื่อนำมาประกอบกับการทำงานจริง แต่เครื่องมือที่นำมาใช้ในการออกแบบเขียนแบบนั้น ก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นถ้าไม่อยากอยู่กับที่ก็ต้องมีการเรียนรู้เพื่มเติมให้ทันกับยุคปัจจุบัน

ซึ่งโปรแกรม CADEWA Real ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่สามารถนำมาใช้ในการออกแบบและเขียนแบบในงานออกแบบ งานระบบประกอบอาคาร ที่ถือว่าเขียนและออกแบบง่ายมาก เมื่อเทียบกับ Software BIM ตัวอื่นๆ เนื่องจากเป็นการเขียนจาก 2D แล้ว 3D จะขึ้นให้แบบ Real Time ทำให้คนที่เคยเขียน 2D CAD ไม่ต้องปรับตัวมากก็สามารถเขียนและออกแบบได้

อีกทั้งโปรแกรม CADEWA Real ยังสามารถ Export ออกไปยังโปรแกรมอื่นได้ที่เป็น Software BIM และโปรแกรม CAD ได้สามารถตั้งค่าว่าจะ Export ออกไปแต่ 2D หรือ 3D รวมถึงสามารถ Viewer ดูบน Tablet ที่เป็น Windows 8 ได้อีกด้วย

ในการทำงานบน Tablet นั้นสามารถทำได้ง่ายเช่นกัน ไม่ว่าจะดูเป็นแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ และยังสามารถวัดขนาด Dimension ของพื้นที่ในการออกไปตรวจที่หน้างาน สามารถบันทึกเป็นวิดีโอสำหรับ Present ให้กับลูกค้าหรือผู้รวมประชุมได้ และยังสามารถตัด Section ในมุมมองของ 3 มิติ ได้เพื่อให้เห็นงานที่อยู่ภายในอาคารว่ามีส่วนไหนที่ติดหรือทับซ้อนกันอยู่จะได้เคลียร์แบบได้ตรงกัน

Viewer บน Table

ด้วยเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงทำให้สามารถสร้างรูปแบบการทำงานใหม่ได้อีกมากมาย ซึ่งเป็นสัญญาณของคลื่นลูกใหม่ของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการทำงานโดยตรง ไม่ว่าเราจะยอมรับมันหรือไม่ เทคโนโลยีและกระบวนการทำงานแบบใหม่นี้จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณในท้ายที่สุด และมันไม่ไช่อนาคตอันใกล้แต่ว่าเริ่มแล้วในวันนี้ สำหรับคนที่ยังคุ้นเคยและเคยชินอยู่กับเทคโนโลยี 2D CAD ลองเปิดมุมมองอีกด้านดูนะครับ คุณอาจจะพบสิ่งที่ช่วยคุณได้มากกว่าที่คุยคิด การปรับตัวจะเป็นจุดที่นำพาตัวเองก้าวข้ามไปสู่ยุค 4.0 และ ยุคเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling)

Viewer บน Windows 8

จะเห็นได้ว่าโลกในยุค 4.0 เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากอย่างที่บอก ดูง่ายๆ จากการพัฒนา Software การเขียนแบบข้างต้นจะเห็นว่าการทำงานต่างๆ จะมีเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบที่เราเคยเขียนมือ หรือการนำแบบงานที่ปริ้นด้วยกระดาษก็สามารถใช้ Tablet เพียงเครื่องเดียวก็ตรวจงานที่ Site ได้โดยตรงครับ

บทความ : ศุภชัย ประวาฬ