การนำไฟล์ .dwg มาใช้งาน และแสดงผลเป็นเส้นในมุมมอง 3D ใน ArchiCAD

ArchiCAD Thai Society / การนำไฟล์ .dwg มาใช้งาน และแสดงผลเป็นเส้นในมุมมอง 3D ใน ArchiCAD

ในการทำงานบน ArchiCADเพื่อความสะดวกรวดเร็ว เราสามารถนำไฟล์ .dwgมาใช้งานได้ โดยไม่เพียงเฉพาะกับการแสดงผลในแบบ 2D แต่ยังสามารถแสดงผลในมุมมอง 3D ได้อีกด้วย

       เราสามารถนำไฟล์ .dwgมาใช้งานได้โดยไปที่ File > File Special > Merge…

 จากนั้นให้เราเลือกไฟล์งาน .dwgที่เราต้องการ แล้วคลิก Open

ในหน้าต่าง Merge DXF-DWG ให้เราเลือก Merge content of Model Space into current View และคลิก OK

        ตัวโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง Merge DXF-DWG Model Space ให้เราคลิกเลือก Import Model Space content as GDL Object เพื่อที่จะให้ไฟล์ .dwgของเรานั้นแสดงผลในมุมมอง 3D และคลิก Settings… เพื่อทำการตั้งค่ารายละเอียดต่างๆของไฟล์

        เมื่อเราคลิกเลือก Settings… ในส่วนของ Settings in Selected Translator เราสามารถตั้งค่า Drawing Unit และ Scale ของไฟล์ .dwgที่เราจะ Merge ได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวไฟล์เดิมด้วยว่าถูกตั้งค่า Unit และ Scale มาอย่างไร)

    คลิกวางงานลงบนจุดอ้างอิง ถ้าหากว่าไฟล์ .dwgยังไม่ปรากฎ ให้ลงคลิก Fit in Window

กด F3 เพื่อเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบ 3D

No Comments

Post a Comment