การแสดงขนาดพื้นที่ความหนาระดับความสูง โดยใช้คำสั่ง Label ในโปรแกรม ArchiCAD

ArchiCAD Thai Society / การแสดงขนาดพื้นที่ความหนาระดับความสูง โดยใช้คำสั่ง Label ในโปรแกรม ArchiCAD

ในการทำงาน ArchiCADสามารถแสดงขนาดของพื้นที่ โดยใช้คำสั่ง Fill แต่การใช้คำสั่ง Labelก็สามารถใช้บอกพื้นที่ได้เช่นเดียวกัน

ดังตัวอย่างด้านล่างเป็นการใช้ คำสั่ง Label Slab เพื่อบอกความหนาของ Slab

หรือการบอกขนาดของพื้นที่คำสั่ง Label ก็สามามารถบอกได้

และยังสามารถบอกค่าของ Top และ Base ของ Slab ได้อีกด้วย

อาทิเช่น หากต้องการระดับความสูงของใต้ฝ้า อาจใช้การแสดงผลแบบ Show Base เพียงอย่างเดียว สำหรับการแสดงผลต่างๆ ขึ้นอยู่ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยควรเลือกการตั้งค่าให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้นๆ

No Comments

Post a Comment