นำไฟล์งาน ArchiCAD เข้าไปวางใน Google Earth

ArchiCAD Thai Society / นำไฟล์งาน ArchiCAD เข้าไปวางใน Google Earth

หลังจากที่เราได้ทำการออกแบบอาคารจาก ArchiCAD เรียบร้อยแล้ว สำหรับการนำงานเข้าไปวางบน Google Earth สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

ก่อนอื่นติดตั้งโปรแกรม Google Earth เสียก่อนหากใครยังไม่มีสามารถไปดาว์โหลดได้ ซึ่งมีทั้งแบบฟรี และเสียเงิน

ขั้นตอนถัดมา ทำการตั้งค่า ละติจูด ลองจิจูด ใน ArchiCAD ก่อน

ถ้าไม่ทราบใช้ Google Earth ช่วยหาพิกัดได้

เมื่อใส่ข้อมูลลงไปครบ ให้มาที่หน้าจอ 3D และ save เป็น .kmz

New file ขึ้นมาใหม่ และ Merge file .kmz เข้ามาใหม่โดยทำการ
วางที่จุด Origin จุดนี้จะเป็นจุดที่วางบนจุดปักหมุด ซึ่งสามารถขยับจุด Origin ใหม่ได้

ไปที่หน้าจอ 3D แล้วส่งไปที่ Google Earth

ถ้าหากตำแหน่งและทิศถูกต้องก็ทำการ save ได้เลย แต่ต้อง Login Google earth เสียก่อนนะครับ

No Comments

Post a Comment