การคำนวณ Tag

ArchiCAD Thai Society / Posts tagged "การคำนวณ"
  • All
  • Article
  • Customers Success
  • Tips & Tricks
  • Uncategorized

“Pile & Foundation works in BIM”

งานเสาเข็มและฐานรากในปัจจุบันหลังจากขั้นตอนการสำรวจพื้นที่แล้ว เราสามารถส่งข้อมูลมาทำงานออกแบบได้ในระบบ BIM ได้ อาทิเช่น โปรแกรม ArchiCAD สามารถสร้าง Contour ของพื้นที่โดยใช้ข้อมูลจากกล้องสำรวจ...

Read More