การทำงาน Point Cloud กับ ArchiCAD Tag

ArchiCAD Thai Society / Posts tagged "การทำงาน Point Cloud กับ ArchiCAD"
  • All
  • Article
  • Customers Success
  • Tips & Tricks
  • Uncategorized

การทำงาน Point Cloud กับ ArchiCAD

Point Cloud เป็นกลุ่มของจุดในรูปแบบสามมิติ ซึ่งเราสามารถใช้กล้องเลเซอร์สแกนเนอร์ 3D เก็บค่าของตำแหน่งของวัตถุในพิกัด X,Y,Z เพื่อใช้ในการการสร้างแบบจำลองสามมิติลงบนคอมพิวเตอร์ได้        สำหรับใน ArchiCAD...

Read More