การทำหน้าต่างใน ArchiCAD มาแก้ไข Tag

ArchiCAD Thai Society / Posts tagged "การทำหน้าต่างใน ArchiCAD มาแก้ไข"
  • All
  • Article
  • Customers Success
  • Tips & Tricks
  • Uncategorized

การทำหน้าต่างใน ArchiCAD มาแก้ไข

ในบางครั้งเราสร้างหน้าต่างขึ้นมาด้วยคำสั่ง Window Tool เรามักจะพบปัญหาเรื่องแบบ 2D ไม่ตรงกับแบบที่เราทำการ ดังนั้นวันนี้จะมาสร้างแปลนใหม่จากการทำหน้าต่างบานกระทุ้ง เพื่อให้ตรงตามแบบ 2D ตามที่เราต้องการ 1....

Read More