การทำห้องใต้บันได ด้วย ArchiCAD Tag

ArchiCAD Thai Society / Posts tagged "การทำห้องใต้บันได ด้วย ArchiCAD"
  • All
  • Article
  • Customers Success
  • Tips & Tricks
  • Uncategorized

การทำห้องใต้บันได ด้วย ArchiCAD

       การทำห้องใต้บันไดจะต้องใช้คำสั่ง Solid Element Operations เป็นคำสั่งในการตัดวัตถุต่างๆ โดยมีรูปแบบในการตัดได้หลากหลายรูปแบบ และเป็นคำสั่งที่ใช้งานได้ง่ายไม่มีความซับซ้อน แต่มีประสิทธิภาพที่มากและมีความสะดวก เพราะคำสั่ง...

Read More