การบอกระยะใน ArchiCAD Tag

ArchiCAD Thai Society / Posts tagged "การบอกระยะใน ArchiCAD"
  • All
  • Article
  • Customers Success
  • Tips & Tricks
  • Uncategorized

การบอกระยะโดยใช้ค่า X , Y ใน ArchiCAD

สำหรับ ArchiCAD เราสามารถบอกระยะให้ Object หรือ ประตู/หน้าต่าง ไปติดตั้งตามระยะที่คีย์ค่าได้ ซึ่งวิธีนี้สามารถใช้ได้กับทุกเวอร์ชั่น แต่ก่อนอื่นต้องเช็คก่อนว่าเราเปิดการใช้งานส่วนนี้หรือไม่ โดยให้ดูจากแถบ...

Read More