การสร้างผนังบิดในโปรแกรม ArchiCAD Tag

ArchiCAD Thai Society / Posts tagged "การสร้างผนังบิดในโปรแกรม ArchiCAD"
  • All
  • Article
  • Customers Success
  • Tips & Tricks
  • Uncategorized

การสร้างผนังบิดในโปรแกรม ArchiCAD

สำหรับ ArchiCAD 15 จะมีคำสั่งใหม่ที่ใช้ในการสร้างผนังแบบฟรีฟรอมได้ เช่นการสร้างผนังบิดก็สามารถสร้างได้เช่นกัน 1. ก่อนอื่นสร้างพื้นชั้น บนและชั้นล่างให้มีการบิดที่แตกต่างกันก่อน 2. เมื่อมาดูในหน้าต่าง 3 มิติจะได้รูปแบบนี้ 3....

Read More