การสร้างหินน้ำตกด้วย ArchiCAD Tag

ArchiCAD Thai Society / Posts tagged "การสร้างหินน้ำตกด้วย ArchiCAD"
  • All
  • Article
  • Customers Success
  • Tips & Tricks
  • Uncategorized

การสร้างหินน้ำตกด้วย ArchiCAD

สำหรับการใช้งาน AC16 ในการสร้างวัสดุที่มีความโค้งเว้าจะมีความง่ายขึ้นมากกว่าเวอร์ชั่นเก่าๆ อย่างมาก เนื่องจากมีคำสั่งในการปั้น Mass ต่างๆ ซึ่งสำหรับ Tip นี้เราจะใช้...

Read More