การหาปริมาณดิน จาก ArchiCAD Tag

ArchiCAD Thai Society / Posts tagged "การหาปริมาณดิน จาก ArchiCAD"
  • All
  • Article
  • Customers Success
  • Tips & Tricks
  • Uncategorized

การทำแบบ Contour และการหาปริมาณดิน จาก ArchiCAD 18

โดยปกติทั่วไปการทำแบบ Contour อาจทำได้จากการเขียนด้วยมือหรือเขียนด้วยโปรแกรมต่างๆ โดยจากการลากเส้นค่าพิกัดตามค่าที่ได้มา และการหาปริมาณดินก็จะใช้วิธีการคำนวณต่างๆ ตามสูตรทางคณิตศาสตร์ทั่วๆ ไป ซึ่งตามหลักความเป็นจริงรูปทรงของพื้นที่ไม่ได้เป็นแบบที่จะสามารถใช้หลักการคำนวณแบบง่ายๆ ทั่วไปได้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาทำแบบ Contour...

Read More