การแก้ไขบันไดโดย ArchiCAD Tag

ArchiCAD Thai Society / Posts tagged "การแก้ไขบันไดโดย ArchiCAD"
  • All
  • Article
  • Customers Success
  • Tips & Tricks
  • Uncategorized

การแก้ไขบันไดโดยการเปลี่ยนเป็น Morphใน ArchiCAD

สำหรับการทำงานเรื่องรายละเอียดแล้ว ArchiCAD 16 มีคำสั่งที่ทำให้เราสามารถเขียนวัตถุขึ้นมาใหม่ได้ง่ายดาย เช่นเดียวกับโปรแกรม SketchUP (SKU) ไม่ว่าจะเป็นการนำวัตถุเดิมมาแก้ไข หรือการวาดวัตถุใหม่ลงไปเพิ่มเติม ดังตัวอย่างที่จะทำการแก้ไขราวบันไดให้ยาวขึ้น...

Read More