ซอฟต์แวร์ 3D Tag

ArchiCAD Thai Society / Posts tagged "ซอฟต์แวร์ 3D"
  • All
  • Article
  • Customers Success
  • Tips & Tricks
  • Uncategorized

เทคนิคการลดขนาดไฟล์ ArchiCAD เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ArchiCAD เป็นซอฟต์แวร์ BIM ที่มีลักษณะการทำงานเป็นการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ พร้อมแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด ที่เป็นลายเส้น...

Read More