บริหารทรัพย์สิน Tag

ArchiCAD Thai Society / Posts tagged "บริหารทรัพย์สิน"
  • All
  • Article
  • Customers Success
  • Tips & Tricks
  • Uncategorized

การประยุกต์ใช้กับงานบริหารทรัพย์สิน

งานดูแลอาคารหรือ FM (Facility Management) การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาคาร พื้นที่อาคารหรือว่าจะเป็นที่ดิน และส่วนประกอบของอาคาร เช่น เครื่องกลต่างๆ ที่ใช้ในอาคาร...

Read More