ผนังกระจก 2 ชั้น Tag

ArchiCAD Thai Society / Posts tagged "ผนังกระจก 2 ชั้น"
  • All
  • Article
  • Customers Success
  • Tips & Tricks
  • Uncategorized

วิธีสร้าง Detail บานกรอบของ CURTAIN WALL และผนังกระจก 2 ชั้น

รายละเอียดของกรอบผนังกระจก (CURTAIN WALL) จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบและวัสดุที่ใช้เป็นบานกรอบ ดังนั้นหากต้องการเพิ่มเติมรายละเอียดก็สามารถทาได้ ดังนี้ ทำการดราฟ Detail ของกรอบอะลูมิเนียม สร้างเส้น...

Read More