วิเคราะห์โครงสร้าง Tag

ArchiCAD Thai Society / Posts tagged "วิเคราะห์โครงสร้าง"
  • All
  • Article
  • Customers Success
  • Tips & Tricks
  • Uncategorized

OPEN BIM มันจำเป็นงั้นหรือ?

ในกระบวนการของงานออกแบบก่อสร้างมีบุคคล 3 ฝ่ายหลักๆ ที่ต้องทำงานเชื่อมโยงสอดประสานกัน คือ “สถาปนิก, วิศวกร, และผู้รับเหมา” ถ้าต้องมีการแก้ไข หรือมีอะไรที่ผิดพลาด...

Read More