หน้าต่างแบบไทย Tag

ArchiCAD Thai Society / Posts tagged "หน้าต่างแบบไทย"
  • All
  • Article
  • Customers Success
  • Tips & Tricks
  • Uncategorized

การทำหน้าต่างแบบไทยพร้อมการทำแบบ 2D

       ArchiCAD สามารถทำการสร้างประตูหน้าต่างได้ตามแบบที่เราต้องการ และยังสามารถทำแบบ 2D ที่แสดงผลในแปลนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งขั้นตอนการทำนั้นก็ไม่ยากเพราะเราสามารถใช้คำสั่งต่างๆ ใน ArchiCAD อย่าง...

Read More