อบรม BIM Tag

ArchiCAD Thai Society / Posts tagged "อบรม BIM"
  • All
  • Article
  • Customers Success
  • Tips & Tricks
  • Uncategorized

5 เป้าหมายหลักสู่การเป็น BIM Manager

คงจะตื่นเต้นไม่น้อยหากวันนึงจากที่เราเคยเป็น CAD Manager แล้วได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น BIM Manager การจะใช้ BIM ให้ประสบผลสำเร็จขาดไม่ได้ที่ต้องมีผู้ดูแลรับผิดชอบในการดำเนินงานตลอดระยะเวลา จึงจำเป็นต้องมี...

Read More