เรนเดอร์แบบ Sketch ในโปรแกรม ArchiCAD Tag

ArchiCAD Thai Society / Posts tagged "เรนเดอร์แบบ Sketch ในโปรแกรม ArchiCAD"
  • All
  • Article
  • Customers Success
  • Tips & Tricks
  • Uncategorized

เรนเดอร์แบบ Sketch ในโปรแกรม ArchiCAD

โปรแกรม ArchiCAD นอกจากการเรนเดอร์ภาพเสมือนจริงได้แล้ว เรายังสามารถปรับรูปแบบการเรนเดอร์ภาพเป็นแบบสเก็ตเพื่อนำเสนองานในรูปแบบภาพวาดได้อีกด้วย ขั้นตอนในการทำงานมีดังนี้ ...

Read More