โมเดล Tag

ArchiCAD Thai Society / Posts tagged "โมเดล"
  • All
  • Article
  • Customers Success
  • Tips & Tricks
  • Uncategorized

การนำภาพมาแมพบนโมเดลง่ายๆ โดย Artlantis

ใน Artlantis เราจะสามารถดึงเอาไฟล์ภาพมาประกอบกับโมเดลของเราได้ หรือที่เราเรียกกันว่า Texture นั่นเอง โดยการใช้งาน Texture นั้น เรายังสามารถนำคำสั่งนี้มาประยุกต์ใช้กับโมเดลของเราได้ในหลายๆ...

Read More