Blog

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / การจัดเรียงตัวเลขบอกระยะให้เป็นระเบียบใน ArchiCAD19

การจัดเรียงตัวเลขบอกระยะให้เป็นระเบียบใน ArchiCAD19

การให้รายละเอียดเป็นเรื่องสำคัญในงานสถาปัตยกรรม ตัวโปรแกรม ArchiCAD19 พยายามทำให้แบบทางสถาปัตยกรรมดูมีระเบียบมากขึ้น ด้วยตัวช่วยในการจัดเรียงตัวเลขหรือตัวอักษรต่างๆ ในเส้นบอกระยะ (Dimension) หากมีตัวเลขบอกระยะหลายช่วง อาจจะทำให้เสียเวลาในการเคลื่อนย้าย เพื่อให้ตัวเลขเรียงกันอย่างมีระเบียบสวยงาม ArchiCAD19 มีรูปแบบการจัดเรียงมาให้เลือกใช้ดังนี้

คำสั่งการตั้งค่าจะอยู่ในหมวดของ Dimension Selection Setting >Dimension Detail >Dimension Text Placement Method

การจัดเรียงตัวเลขบอกระยะให้เป็นระเบียบใน ArchiCAD19

ประกอบไปด้วย 4 รูปแบบใหญ่ คือ

1. Classic

2. Flexible

3. Centered

4. Off

โดยจะมีรูปแบบการแสดงผลต่างกันดังนี้

การจัดเรียงตัวเลขบอกระยะให้เป็นระเบียบใน ArchiCAD19

การจัดเรียงตัวเลขบอกระยะให้เป็นระเบียบใน ArchiCAD19

การจัดเรียงตัวเลขบอกระยะให้เป็นระเบียบใน ArchiCAD19

การจัดเรียงตัวเลขบอกระยะให้เป็นระเบียบใน ArchiCAD19

       การเลือกใช้คำสั่งตัวช่วยนี้ทำให้การจัดระยะได้รวดเร็วขึ้น ในส่วนที่เราต้องการโยกย้ายตัวอักษรส่วนไหนเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ คิดว่าตัวช่วยใน ArchiCAD19 จะเป็นทางเลือกให้ทุกคนได้ลองปรับใช้งานให้เหมาะสมกับได้กับความต้องการ

       สำหรับคำสั่งการใช้งานหรือตัวช่วยใหม่ๆ ใน ArchiCAD19 ยังมีมากมาย สามารถติดตามได้ที่เว็บบอร์ดหรือ http://www.applicadthai.com/business/tips-tricks

Tips & Tricks: เบียร์ Technical Support