Blog

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / การดึง Layout จากไฟล์ CAD (.DWG) เข้ามารวมใน Layout book ของ ArchiCAD

การดึง Layout จากไฟล์ CAD (.DWG) เข้ามารวมใน Layout book ของ ArchiCAD

สำหรับ Tip นี้เป็นการดึง .dwg ในหน้าเตรียมปริ้นของ CAD เข้ามาใช้กับหน้าเตรียมปริ้นของ ArchiCAD ใช้ในกรณีที่เราต้องการนำแบบเข้ามารวมกันเพื่อปริ้นทั้งหมดนั่นเอง

1. ทำการจัดแบบใน CAD ให้เรียบร้อย

2. มาที่ ArchiCAD เลือกคำสั่ง Merge…

3. เลือกไฟล์งาน dwg

4. เลือก Append Paper Space(s) to Layout Book

5. ไฟล์งานที่ได้จะเข้ามารวมในหน้าเตรียมปริ้ของโปรแกรม ArchiCAD นั่นเอง