Blog

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / การทำหน้าต่างบานใหม่ที่ไม่ใช่ฟอร์มสี่เหลี่ยม ใน ArchiCAD

การทำหน้าต่างบานใหม่ที่ไม่ใช่ฟอร์มสี่เหลี่ยม ใน ArchiCAD

สำหรับเวอร์ชั่น 16 อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ Save เล็กน้อยเพื่อให้สะดวกขึ้นซึ่งสามารถดูได้จาก Tip นี้เลยครับ

เท่านี้เราก็จะได้หน้าต่างที่มีรูปแบบไม่เหมือนใครแล้ว และยังสามารถใช้ในการทำช่องเปิดรูปแบบอื่นๆ ได้อีกอย่างหลากหลาย
ขอให้สนุกกับงานออกแบบนะครับ