Blog

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / การทำให้รถวิ่งได้ใน ArchiCAD

การทำให้รถวิ่งได้ใน ArchiCAD

1.รถที่สามารถวิ่งได้จะมีใน เวอร์ชั่น 14 เท่านั้นนะครับ โดยรถจะมีคำสั่ง Move Along Path เพิ่มขึ้นมา

2.  เราสามารถเพิ่มจุดการหักเลี้ยวของรถได้โดย การเพิ่มจุดใน  Number of Pare Nodes

3.  สามารถเเก้ไขการเลี้ยวของรถได้ โดยคลิกที่จุด ที่มีรูปกลมๆ คล้ายๆ เข็มไมล์รถ เเละ สามารถเพิ่มความเร็วได้โดยปรับที่เข็มไมล์

4. การตั้งค่ากล้อง เพื่อกำหนดมุมมองภาพ ตามที่ต้องการ

5. ทำการเรนเดอร์งาน

6. ก่อนเรนเดอร์โปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง การตั้งค่า ให้เข้าไปคลิกเลือกที่ Rebuild Model For Each Frame

ตัวอย่างงานที่ได้

เขียนโดย ArchiCAD Team