Blog

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / การสร้างผนังบิดในโปรแกรม ArchiCAD

การสร้างผนังบิดในโปรแกรม ArchiCAD

สำหรับ ArchiCAD 15 จะมีคำสั่งใหม่ที่ใช้ในการสร้างผนังแบบฟรีฟรอมได้ เช่นการสร้างผนังบิดก็สามารถสร้างได้เช่นกัน

1. ก่อนอื่นสร้างพื้นชั้น บนและชั้นล่างให้มีการบิดที่แตกต่างกันก่อน

2. เมื่อมาดูในหน้าต่าง 3 มิติจะได้รูปแบบนี้

3. ใช้คำสั่ง Shell

4. ทำการสร้างระนาบของผนังด้านล่าง

5. ทำการตีผนังด้านล่าง

6. ทำการสร้างระนาบด้านบนที่พื้นชั้นบน

7. ทำการตีผนังด้านบน (ควรเป็นทิศทางเดียวกัน)

8. ผนังที่ได้จะแสดงตามจุดที่เราคลิกทันที


ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เราออกแบบอาคารที่มีการบิดโค้งได้ง่ายขึ้น เช่นอาคารพิพิธภัณฑ์ดังรูป