Blog

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / การสร้าง Building Materials ใน ArchiCAD

การสร้าง Building Materials ใน ArchiCAD

สำหรับใน AC 17 ได้เปลี่ยนรูปแบบของการใช้งาน Materials ใหม่ ให้เป็น Building Materials ซึ่งข้อดีของมันคือ สามารถปรับค่า Priority ได้มากถึง 999 ระดับ และจะเกิดการตัดกันเองโดยไม่ต้องใช้คำสั่งซับแทรก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาของเวอร์ชั่นเก่าๆ ได้มากทีเดียว ทั้งยังลดปัญหาในการเขียน Detail อีกด้วย

สำหรับขั้นตอนการทำมีวิธีดังนี้

ลองทำเก็บไว้ใช้งานดูนะครับ