Blog

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / การสร้าง Facade แบบ Central Ladprao

การสร้าง Facade แบบ Central Ladprao

สำหรับ ArchiCAD 15 เราสามารถสร้าง Facade ที่เป็นลักษณะ Aluminium Cladding ได้โดยง่ายด้วยคำสั่ง Shell โดยมีวิธีการดังนี้

ทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับ และยังสามารถเอาไปประยุกต์ทำในแบบอื่นๆ ได้อีกมากมาย