Blog

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / การแก้ไขบันไดโดยการเปลี่ยนเป็น Morphใน ArchiCAD

การแก้ไขบันไดโดยการเปลี่ยนเป็น Morphใน ArchiCAD

สำหรับการทำงานเรื่องรายละเอียดแล้ว ArchiCAD 16 มีคำสั่งที่ทำให้เราสามารถเขียนวัตถุขึ้นมาใหม่ได้ง่ายดาย เช่นเดียวกับโปรแกรม SketchUP (SKU) ไม่ว่าจะเป็นการนำวัตถุเดิมมาแก้ไข หรือการวาดวัตถุใหม่ลงไปเพิ่มเติม ดังตัวอย่างที่จะทำการแก้ไขราวบันไดให้ยาวขึ้น โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

การประยุกต์ทำให้เราได้พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เพิ่มขึ้น