Blog

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / การใช้งานคำสั่ง Change ในการ Revision แบบ (Archicad 18)

การใช้งานคำสั่ง Change ในการ Revision แบบ (Archicad 18)

การใช้คำสั่ง Change Tools

การใช้งานคำสั่ง Change ในการ Revisionแบบ (Archicad 18)

การใช้งานคำสั่ง Change ในการ Revisionแบบ (Archicad 18)

ใส่สัญลักษณ์ Clound ลงบนแปลนที่มีการแก้ไข

การเปิดหน้าต่าง Change Manager

การใช้งานคำสั่ง Change ในการ Revisionแบบ (Archicad 18)

การใช้งานคำสั่ง Change ในการ Revisionแบบ (Archicad 18)

จากนั้นทำการสร้างรายการ Issue

การใช้งานคำสั่ง Change ในการ Revisionแบบ (Archicad 18)

การใช้งานคำสั่ง Change ในการ Revisionแบบ (Archicad 18)

การใช้งานคำสั่ง Change ในการ Revisionแบบ (Archicad 18)

ในหน้า Layout จะแสดงให้ทราบว่ามีแผ่นใดที่เกี่ยวข้องโดยจะเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงิน

การสร้างตารางรายการ Revision

การใช้งานคำสั่ง Change ในการ Revisionแบบ (Archicad 18)

การใช้งานคำสั่ง Change ในการ Revisionแบบ (Archicad 18)

       เมื่อนำมาวางในหน้ากระดาษของแบบแผ่นนั้นๆ ก็จะแสดงรายการที่แก้ไขขึ้นมา ซึ่งถ้านำไปวางในแผ่นที่ไม่มีการแก้ไขก็จะไม่มีรายการใดแสดงขึ้นมา นอกจากนี้ในส่วนของแบบที่เกี่ยวข้องก็จะแสดงเป็นสีน้ำเงินในหน้า Layout Book เพื่อให้ทราบว่ามีแผ่นใดบ้างที่แก้ไข และสามารถเลือกปริ้นเฉพาะแผ่นนั้นๆ ได้

       จากนั้นถ้ามีการแก้ไขเสร็จแล้วก็สามารถเปลี่ยนสถานะในตารางเพื่อให้ทราบว่ามีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่าง

การใช้งานคำสั่ง Change ในการ Revisionแบบ (Archicad 18)

การใช้งานคำสั่ง Change ในการ Revisionแบบ (Archicad 18)

BY… A/E/C Group