Blog

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / ทำหลังคาสะพานลอยโดยใช้ Morph ใน ArchiCAD

ทำหลังคาสะพานลอยโดยใช้ Morph ใน ArchiCAD

คำสั่ง Morph เป็นคำสั่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน ArchiCAD Version 16 และเป็นคำสั่งที่สามารถช่วยให้การ Design ที่ไม่อยู่ในแกน X หรือY ทำให้เราถ่ายทอดแนวความคิดออกมาเป็นได้อย่างที่ใจต้องการ ซึ่งการใช้งานก็สามารถทำได้ง่าย ดังที่จะยกตัวอย่างการทำงานหลังคาสะพานลอยใน VDO นี้ ซึ่งหากเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆ อาจจะทำได้ยุ่งยากกว่านี้มาก