Blog

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / สร้างบัวผนังสไตล์หลุยส์ด้วย ArchiCAD

สร้างบัวผนังสไตล์หลุยส์ด้วย ArchiCAD

แม้ว่าในปัจจุบันรูปแบบทางสถาปัตยกรรมจะมีความเรียบง่ายแบบโมเดิร์นมากขึ้น แต่สำหรับงานภายในที่ต้องการความหรูหรา องค์ประกอบสไตล์หลุยส์ ยังคงใช้ประดับตกแต่งห้องภายใน เพื่อให้เกิดความหรูหรา อย่างเช่น บัวลายหลุยส์ โดยตัวโปรแกรม ArchiCAD สามารถสร้างบัวลวดลายที่มีความซับซ้อนด้วยการ BUMP รูปภาพ ตามขั้นตอนดังนี้

ช่วงแรกจะเป็นการสร้าง SURFACE

TT_ArchiCAD_16_05_01

TT_ArchiCAD_16_05_02

TT_ArchiCAD_16_05_03

TT_ArchiCAD_16_05_04

TT_ArchiCAD_16_05_05

TT_ArchiCAD_16_05_06

หลังจากที่เราได้ทำการสร้าง SURFACE และ BUMP ลายให้นูนขึ้นแล้ว ขั้นตอนถัดไปจะเป็นสร้าง บัว โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

TT_ArchiCAD_16_05_07TT_ArchiCAD_16_05_08TT_ArchiCAD_16_05_09TT_ArchiCAD_16_05_10TT_ArchiCAD_16_05_11TT_ArchiCAD_16_05_12TT_ArchiCAD_16_05_13TT_ArchiCAD_16_05_14TT_ArchiCAD_16_05_15

ตัวอย่างการใช้งาน

TT_ArchiCAD_16_05_16

TT_ArchiCAD_16_05_17

หากต้องการบัวในลวดลายอื่นๆ ที่มีความซับซ้อนก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกัน จะทำให้ไฟล์มีขนาดเบาขึ้น แต่ได้ลวดลายตามต้องการ

ศักราช บรรเทิงใจ