Tips & Tricks

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks (Page 2)

คิดพื้นที่ผิวอย่างแม่นยำด้วย ArchiCAD 19

การคิดพื้นที่ Surface ของ ArchiCAD สามารถสรุปออกมาได้หลายรูปแบบ ซึ่งในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เรานำมาใช้ในการสรุป สำหรับ ArchiCAD เวอร์ชั่นต่ำกว่า 19...

Read More

ArchiCAD คำนวนปริมาณวัสดุได้ละเอียดกว่าที่คุณคาดคิด

การประมาณราคา การคิดปริมาณ หรือการคิดพื้นที่ของวัสดุ โดยปกติแล้วเราจะใช้การคิดจากหลักการง่ายๆ เช่น พื้นที่ปูกระเบื้อง ก็ใช้ความกว้างคูณความยาว การคิดปริมาตรก็คูณความสูง หรือความหนาเข้าไปด้วย แต่จากกรณีศึกษานี้...

Read More

นำไฟล์งาน ArchiCAD เข้าไปวางใน Google Earth

หลังจากที่เราได้ทำการออกแบบอาคารจาก ArchiCAD เรียบร้อยแล้ว สำหรับการนำงานเข้าไปวางบน Google Earth สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ก่อนอื่นติดตั้งโปรแกรม Google Earth...

Read More