Tips & Tricks – Artlantis

ArchiCAD Thai Society / Tips & Tricks  / Tips & Tricks – Artlantis

การนำภาพมาแมพบนโมเดลง่ายๆ โดย Artlantis

ใน Artlantis เราจะสามารถดึงเอาไฟล์ภาพมาประกอบกับโมเดลของเราได้ หรือที่เราเรียกกันว่า Texture นั่นเอง โดยการใช้งาน Texture นั้น เรายังสามารถนำคำสั่งนี้มาประยุกต์ใช้กับโมเดลของเราได้ในหลายๆ...

Read More